teisipäev, september 30, 2008

Aidake sõber Eesti kodanikuks!

Mu president!
Ma kahtlen, kas me elame samas Eestis.
Kuid kui lugeda neid lauseid, mis jõudnud ajakirjandusse, siis... sry, mees, ole realist.


President Toomas Hendrik Ilves soovitas sünnijärgsetel Eesti kodanikel aidata ja julgustada halli passiga kaasmaalasi Eesti kodanikuks pürgima.
«Kui iga Eesti kodanik võtaks südameasjaks aidata kas või üks niinimetatud halli passiga kaasmaalane kodanike hulka, siis peaks praegu igale kodakondsuseta inimesele jaguma kümmekond abilist,» rääkis Ilves täna Tallinnas Kadrioru kunstimuuseumis 60 inimesele kodakondsustunnistust kätte andes.

«Iga riik peab seisma oma kodanike eest. Iga riigi huvi on aidata kaasa kodanikkonna suurenemisele. Ükski enda kodanikest tõeliselt lugu pidav riik ei jaga kodakondsust suvaliselt, seda pole siiani tehtud ega hakata tegema ka tulevikus,» ütles riigipea, lisades, et kodakondsuse saamiseks peab iga inimene ikka tahet ilmutama.

Ta tundis heameelt, et Eesti riik ei vaata kodakondsuse saamise protseduuri millegi jäiga ja igavesena ning meenutas, et eelmisel nädalal sai valitsuses heakskiidu uus kodakondsuseksami läbiviimise kord, mis loodetavasti roogib eksamiküsimustest välja keerulise sõnastuse iseenesest lihtsate küsimuste puhul.

«Eesti on vaba demokraatlik riik ja me austame inimeste vabu valikuid. Seetõttu me austame ka siin elavate inimeste valikut võtta mõne teise riigi kodakondsus,» ütles president Ilves. «Me austame seda valikut, kuid ei mõista. Me ei saagi seda mõista, sest Eesti riik kohtleb oma kodanikke hästi ja võrdselt.»

Riigipea sõnul on keeruline mõista ajendeid, mis sunnivad tagasi lükkama kõiki neid hüvesid, mida demokraatlik ja vaba riik igale kodanikule Eestis eneseteostuseks ja kindlustundeks pakub.

Millal Sina, mu president, suhtlesid ja mõjutasid südamlikult mõnda hallipassiomanikku? Kas sa tõid talle präänikuks kõik need tuhanded hüved, mida Eesti riik annab oma kodanikule? Need hüved, mis praegu kui munakoored praksatavad ja kaovad olematuks?
Iga kodanik kodustagu mõni mittekodanik? Olgu positiivne patriootlik eeskuju?
Sest eestlane olla on uhke ja hää?
Sest, nagu sa ütled, kohtleb Eesti riik oma kodanikke hästi ja võrdselt?
Kas sa tead, miks integratsiooni tegelikult ei toimu? Nagu päris tegelikult, reaalsuses?
Kas sa tead, kui paljud on kodakondsusetud selle bürokraatia pärast, mis endiselt jumal?
Miks alles nüüd, 17 aastat peale riigi taastekkimist hakatakse läbi vaatama värdjalikku ja segadusseajavat sõnastust "lihtsate küsimuste puhul"? Kas see pole lihtne märk millestki?
Sina, mu president, rahva valitud riigikogu poolt valitud president!

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

sellest mismoodi eestimaa venelased end ise siin tunnevad, kirjutab päris huvitavalt Viktoria Ladõnskaja ekspressis
http://www.ekspress.ee/2008/09/25/eesti-uudised/4519-russkaja-estonia-fantoomriik-mida-ei-ole-kaardil

udupea ütles ...

presidendiproua võiks ka mõne hallipassimehe ära kodustada, aitaks mitte ainult kodanikuks vaid tippsportlaseks suisa